3 simpele stappen om je team in beweging te krijgen

Wil je ontdekken hoe je zelf innovatie kan faciliteren in jouw organisatie? Verderop in dit artikel geven wij drie eenvoudige tips die je op gang helpen.

Want herken je dit...

  • Ervaar je ook dat er te vaak 'kort-door-de-bocht' oplossingen worden bedacht en het echte probleem niet wordt aangepakt?
  • Merk je dat collega’s behoefte hebben aan houvast en controle?
  • Vind je dat verandertrajecten moeizaam verlopen en veel energie kosten?
  • Verlang je ernaar dat er in jouw team meer draagvlak is om met overtuiging en lef te groeien?

Het is ook niet eenvoudig om elkaar in een team te blijven inspireren en motiveren. Verandering leidt snel tot gemopper, frustratie en weerstand of erger nog: ziekte en verzuim.

Wij vinden het begrijpelijk dat dit zich nu openbaart en actueel is. Velen van ons komen tot het besef dat we in een wereld leven die nooit af en dus continu in beweging is. En sommigen moeten daaraan wennen. En dat mag ook. Ineens wordt er iets anders verwacht. Als team moet je meer flexibiliteit en wendbaarheid tonen.

Er zijn teams die deze switch moeiteloos maken. Wij weten dat dit te maken heeft met de vaardigheid van flexibel en wendbaar denken die deze mensen - bewust of onbewust - beheersen. Ze hebben vaak de overtuiging: “het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht.” En dat heeft weer alles te maken met creatief denken, verbeeldingskracht en de vaardigheid om dit proces succesvol te begeleiden. 

Wanneer flexibiliteit en wendbaarheid in jouw team nog geen vanzelfsprekendheid is, dan is de kans groot dat er niet met enthousiasme en energie meegewerkt wordt aan alle ontwikkelingen. Hoe fijn zou het zijn wanneer je zelf in staat bent om samen met je team: problemen te verhelderen, belemmerende overtuigingen los te laten en de spelregels van groei en innovatie kent en toepast. Als innovatief facilitator kun jij daarvoor zorgen!

Wij gunnen het organisaties dat ze zelf mensen in dienst hebben die deze kennis en vaardigheid bezitten. Dan hoeven teams namelijk niet bij iedere uitdaging onnodig lang te worstelen of veel geld uit te geven aan een externe partij die keer op keer ontwikkeling komt begeleiden. 

Wij geloven namelijk dat iedereen dit kan leren. Bovendien geloven we dat processen dan vele malen effectiever, goedkoper en inspirerender verlopen. Eigen medewerkers zijn namelijk fantastisch goed in staat om zelf in te spelen op de noodzaak en behoefte die in de organisatie speelt.

Heb jij interesse in de rol van innovatief facilitator? We geven je hier drie stappen die je direct kan toepassen. Ze lijken kinderlijk eenvoudig (dat zijn zo ook!), maar ze staan haaks op ons natuurlijke gedrag als probleemoplossers. In de opleiding tot innovatief facilitator komen deze onderdelen - en nog veel meer - natuurlijk uitgebreid aan bod.

1. Onderzoek allereerst het probleem
Te vaak denken we dat ons eerste probleem het echte probleem is en zoeken vervolgens meteen naar een oplossing. Om voor de juiste ontwikkelstap te kiezen, is het enorm belangrijk om eerst het probleem te onderzoeken en hier echt de tijd voor te nemen. Een heel eenvoudige manier om dit te doen is door vijf keer de waarom-vraag te stellen: “Waarom is dit een probleem?” of “Waarom vinden we dit belangrijk?” Ervaring wijst keer op keer uit dat het investeren in het formuleren van een krachtige probleemstelling draagvlak en daarmee meer succes oplevert.

2. Creeer meer mogelijkheden door eerst breed te kijken
Heb je gezamenlijk die krachtige probleemstelling geformuleerd, stap dan niet in de valkuil om meteen een voordehand liggende oplossing te kiezen. Daardoor geef je innovatie absoluut geen kans. Door bewust tijd en ruimte te nemen om breed te kijken naar mogelijkheden, ben je samen in staat de bestaande ideeën aan te scherpen. En vaak laat je de eerste ideeën zelfs links liggen omdat je samen een volledig nieuwe mogelijkheid vindt. En daar waren jullie nooit op gekomen wanneer je als team direct met de voordehand liggende oplossing aan het werk was gegaan. Door breed te kijken ben je samen echt bezig met groei en innovatie.

Durf je het aan? In de downloads vind je een heel krachtige tool om breed te kijken en lateraal te denken, zoals Edward de Bono dit noemt. Stel je oordeel uit en oefen ermee met je team.

3. Besluiten nemen met draagvlak
Er zijn altijd enorm veel mogelijkheden om het probleem op te lossen. Maar welke kies je, en hoe zorg je ervoor dat alle teamleden zich erin kunnen vinden en er ook voor willen gaan? Je kunt dit heel eenvoudig doen door iedereen punten te laten verdelen over de gevonden mogelijkheden. In de download vind je een heldere beschrijving hoe je dit met een groep kan doen.

Download de bijbehorende werkbladen op de site van Yondering en jij kunt nu al direct met je team aan de slag.


Voel je een vurig verlangen om het proces van innovatie te doorgronden en te leren hoe je anderen daarin meeneemt? Vul het formulier hieronder in en wij nemen contact met je op om te kijken of de opleiding tot innovatief facilitator bij jou past. Het verplicht je – vanzelfsprekend – tot niets. (Meer informatie over de opleiding vind je hier.)

Dit zeggen de deelnemers over de opleiding:

“Door de opleiding voel ik me bewapend om uitdagingen samen met anderen echt aan te pakken. Vanaf nu bouw ik tijd in om het innovatieve proces bewust in gang te zetten. En ik stimuleer anderen om dit ook te doen.” “Jullie zijn super enthousiasmerend!” Andrew Smith, projectleider InHolland

“Je hoeft als innovatief facilitator niet te denken dat je creatief moet zijn. Je kunt het toepassen in elke situatie op elke werkplek. Dus zinvol voor iedereen. Als nou heel Nederland dit gaat doen krijgen we een heel andere samenleving.” “De opleiding heeft een degelijke opbouw en er is veel ruimte om te oefenen. Complimenten!” Peter Poortinga, directeur basisschool De Morgenster

“Ik ben door deze opleiding meer proactief gaan denken; voor alles blijkt een oplossing mogelijk. En dat is een heerlijke ontdekking. Door deze manier van denken en handelen benader ik mijn collega’s ook op een andere manier waardoor er mogelijkheden voor oplossingen ontstaan.” “Jullie zijn heel kundig en het waren leuke, gezellige, inspirerende opleidingsdagen.”Ria, woningbouwcoöperatie

“Door de opleiding heb ik een bredere kijk en nieuwe handvatten gekregen om een probleem, uitdaging of innovatie op een andere en creatieve manier te benaderen. Ik ben meer rekening gaan houden met de opvatting en beeldvorming van anderen, waardoor ik mijn inhoud en hulpaanbod beter afstem op het probleem van de ander." “Bedankt voor jullie openheid en betrokkenheid. Er was een fijne, veilige en open sfeer, waarin veel ruimte voor eigen inbreng was. Top!” Arjan, leerkracht basisonderwijs


“Deze opleiding heeft mij wakker geschud! Door probleemstellingen op een positieve maar vooral creatieve manier te benaderen, kom je vaak tot een ander inzicht. Het heeft de creativiteit in mij losgemaakt. Er is overduidelijk een chemie tussen de trainers Lotte en Erna. Ze vullen elkaar goed aan. Ze zijn open, oprecht geïnteresseerd in de cursist en in staat de cursist te enthousiasmeren en te motiveren.” Marjon Morsink, Mijande Wonen

Nog vragen? Dat kan natuurlijk altijd. Aarzel niet en neem gerust contact op. Dan kijken we samen of deze opleiding echt is wat jij nodig hebt. Ook als dat niet zo is, zullen we het je eerlijk zeggen. 

Op succesvol innoveren! 

Lotte Hoogers & Erna Reiken 

jadoe! yondering

Geschreven op: dinsdag 13 februari

 

Heb je een vraag of wil je meer weten? Vul je gegevens hieronder in en ik neem contact met je op.


KvK: 60340886
© 2017 jadoe! persoonlijke groei en teamontwikkeling